barkšt


barkšt
bárkšt interj., bar̃kšt tarkšt (subarškėjimui žymėti): Bárkšt, nukrito bliūdas J. Užmetė ant stogo plytgalį – tik bárkšt bárkšt blekė Gs. Užgirdau tik į duris bárkšt bárkšt Rk. Su rageliu barkšt BsPIII258. Peilis bar̃kšt ir nukrito Jrb.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • barkšt — bárkšt išt. Bárkšt rãktai ant viniẽs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tarkšt barkšt — interj. greitam veiksmui nusakyti: Tarkšt barkšt i padarysma Nmk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šoblė — ךõblė (brus. шaбля, l. szabla) sf. (2) Rtr, FrnW, KŽ, Šmn, šoblė̃ (4) NdŽ, Vž 1. Q476, R323, MŽ433, Sut, N, M, L, Klp, Lk, Plut kardas, kalavijas: Trumpoji šoblė I. Kabo šõblės ligi žemei, barkšt barkšt, kap eina Plv. Kazokų būrys įjojo su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balkst — bal̃kst interj. bilst, dunkst, barkšt, kabarkšt: Pagalys pririštas vis bal̃kst bal̃kst apie medį Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barbarkšt — barbar̃kšt interj. pokšt, barkšt: Gaspadinė jį su kačerga barbar̃kšt, barbar̃kšt išginė laukan Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barkš — interj., bar̃kš žr. barkšt: Barkš kruša į langą J. Terkš barkš šoblelės – aštrūs liežuviai Vaižg. Bar̃kšt su skardine į kaktą Vvr. Barkš koja nulūžo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangt — interj. barkšt: Kaži kas dangt dangt į langą Ll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabalkšt — interj. kabaldi; barkšt: Kabalkšt, kabalkšt branktai (atleidus arkliui šleją, važiuojant nuo kalno) Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabarkšt — interj. 1. trinkt, barkšt: Kabarkšt pakabarkšt su lazdomis ubagas atkabarkštavo į žemę trenkdamas J. Kabarkšt į duris – parpuoliau ir guliu Gs. Kabarkšt, kabarkšt senis lazda sienon, suprask – nutilkit Ds. Tas su ragais tik kabarkšt į mūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language